/ / Lập trình ios / Comment (1)

Biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình Swift

Qua bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn về các chú ý khi sử dụng ngôn ngữ lập trình Swiftcác kiểu dữ liệu cũng như cách ép kiểu dữ liệu trong Swift.Chúng ta cần nắm rõ các kiểu dữ liệu và cách ép kiểu dữ liệu để tránh xảy ra lỗi trong quá trình làm việc với IOS OSX.
– Trong bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khai báo và sử dụng biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình Swift.

Biến trong ngôn ngữ lập trình Swift

– Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thì biến strong Swift sử dụng để lưu trữ giá trị nào đó và có thể thay đổi được giá trị đó.Trong Swift có nhiều cách chính để khai báo biến đó là gắn luôn kiểu dữ liệu cho biến và không gắn kiểu dữ liệu cho biến hoặc có thể gắn giá trị mặc định cho biến hoặc không.Trong ngôn ngữ Swift, các biến được khai báo bằng từ khóa “var”.
– Cú pháp 1 (Khai báo biến và khai báo kiểu dữ liệu):

var Tên biến: kiểu dữ liệu = Giá trị

+ Ví dụ :

var str: String = "Học swift cơ bản"

với ví dụ trên mình đang khai báo biến có tên là str có kiểu dữ liệu là String và gắn luôn giá trị cho nó
– Cú pháp 2 (Khai báo biến và gắn giá trị trực tiếp):

var Tên biến = Giá trị

+ Ví dụ :

var str = "Học swift cơ bản"
var a = 1

Kiểu của biến được tự động khai báo khi chúng ta gán giá trị cho biến. Trong ví dụ trên, biến str sẽ tự động được gán kiểu là String và biến a sẽ được gán kiểu là Int.
– Như các bạn biết Swift là ngôn ngữ lập trình rất chặt chẽ trong việc khai báo và chuyển đôi giữa các kiểu kiểu dữ liệu,ví dụ:

var a: Int = 1
a = "Học swift cơ bản"

Với ví dụ trên thì trình biên dịch sẽ lỗi là vì chúng ta đã khai báo kiểu dữ liệu cho biến a là kiểu Int thì không thể gắn giá trị cho nó là 1 chuỗi được.

Hằng trong ngôn ngữ lập trình Swift

– Hằng số để sử dụng lưu giá trị nào đó mà không cần thay đổi,không giống với biến chúng ta có thể thay đổi được giá trị nhưng khi chúng ta đã khai báo 1 hằng số thì không thể thay đổi giá trị cho hằng số đó.Các hằng số được sử dụng trong suốt quá trình làm việc với Swift để làm cho mã an toàn hơn và rõ ràng hơn trong khi bạn làm việc với các giá trị mà không cần phải thay đổi.
– Để khai báo 1 hằng số trong swift chúng ta sử dụng từ khóa “let",cũng giống với biến thì hằng số cũng có nhiều cách khai báo hằng đó là có thể gắn luôn kiểu dữ liệu hoặc không gắn kiểu dữ liệu và gắn giá trị mặc định hoặc không.Khi chúng ta không gắn kiểu giá trị cho hằng số mà gắn giá trị mặc định thì lúc đó Swift sẽ tự động gắn kiểu cho hằng đó như kiểu của giá trị.
– ví dụ:

var let str: String = "Hoc swift cơ bản tại Hocphp.info"
var let chuoi = "Hoc swift cơ bản tại Hocphp.info"
var let a = 1

– Khi chúng ta đã gắn giá trị cho biến thì không thể thay đổi giá trị đó, ví dụ:

var let str: String = "Hoc swift cơ bản tại Hocphp.info"
str = "Hang so trong Swift"

Với ví dụ trên thì trình biên dịch sẽ báo lỗi vì không thể thay đổi giá trị của hằng số.

Tổng kết: Đây là bài viết cơ bản nhất khi chúng ta bắt đầu vào học ngôn ngữ lập trình Swift nhưng nó lại rất quan trọng,vì trong suốt quá trình làm việc chúng ta đều cần sử dụng tới nó lên chúng ta cần nắm vững những kiến thức cơ bản này.Qua những ví dụ trên chắc các bạn cũng biết cách khai báo biến và hằng trong Swift rồi phải không nào.Sang bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về xử lý chuỗi trong Swift,chúc các bạn thành công.

Tags:
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

One comment

  1. dragon says:
     /  Reply

    bài viết cơ bản và rất chi tiết

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL