/ / Expressjs, Nodejs / Comment (0)

Các hàm cơ bản trong EXpressjs – Nodejs

Qua bài trước tuy chưa thực sự đi sâu nhưng chắc các bạn đã có cái nhìn tổng quan về Expressjs trong nodejs rồi phải không nào.Thật sự mình đã bị cuốn hút bởi những API của nó,trong bài này mình sẽ giới thiệu những hàm cơ bản trong Express nhé.

Các hàm cơ bản trong EXpressjs

Hàm get() và set()

– Hàm set() là hàm gắn giá trị cho 1 biến nào đó,với cú pháp:

app.get('ten bien','gia tri');

– Hàm get() là hàm lấy giá trị của biến nào đó,với cú pháp:

app.get('ten bien');

– Ví dụ: chúng ta tạo file test.js với nội dung:

//gọi tới module express
var express = require('express');
//khoi tao doi tuong
var app = express();
//gan gia trị cho biến title
app.set('title','Express js');
//lay gia tri cua bien title
var title = app.get('title');
console.log('Title :'+title);

+ Sau đó các bạn mở cửa sở cmd để gõ lệnh thực thi file này

node test.js

+ Và kết quả sẽ như sau:

Sử dụng hàm set() và get() để gắn giá trị và lấy giá trị

Sử dụng hàm set() và get() để gắn giá trị và lấy giá trị

Hàm enable() và enabled()

– Hàm enable() thực hiện chức năng gắn 1 biến thành true,ví dụ cũng với file test.js ở trên

//gọi tới module express
var express = require('express');
//khoi tao doi tuong
var app = express();
app.enable('title');
var title = app.get('title');
console.log('Title :'+title);
//Title : true

+ Chúng ta lại thực hiện lại câu lệnh node test.js trong cmd nhé.Và kết quả sẽ như sau:

Hàm enable() trong expressjs

Hàm enable() trong expressjs

– Hàm enabled() thực hiện chức năng kiểm tra 1 biến có được enable không,nếu đã enable thì trả về giá trị true và ngược lại trả về false,ví dụ cũng với file test.js ở trên

//gọi tới module express
var express = require('express');
//khoi tao doi tuong
var app = express();
var title= app.enabled('title');
console.log('Title enabled:'+title);
//Title enabled: false
app.enable('title');
var title= app.enabled('title');
console.log('Title enabled:'+title);
//Title enabled: true

+ Chúng ta lại thực hiện lại câu lệnh node test.js trong cmd nhé.Và kết quả sẽ như sau:

Hàm enabled() kiểm tra 1 biến đã được enable chưa

Hàm enabled() kiểm tra 1 biến đã được enable chưa

Hàm disable() và disabled()

– Hàm disable() là hàm ngược lại với hàm enable(),gắn về giá trị false,ví dụ cũng với file test.js ở trên

//gọi tới module express
var express = require('express');
//khoi tao doi tuong
var app = express();
app.disable('title');
var title = app.get('title');
console.log('Title :'+title);
//Title : false

+ Chúng ta lại thực hiện lại câu lệnh node test.js trong cmd nhé.Và kết quả sẽ như sau:

Hàm disable gắn về giá trị false

Hàm disable gắn về giá trị false

– Hàm disabled() thực hiện chức năng kiểm tra 1 biến có disable không,nếu bị disable thì trả về giá trị true và ngược lại trả về false,ví dụ cũng với file test.js ở trên

//gọi tới module express
var express = require('express');
//khoi tao doi tuong
var app = express();
title = app.disabled('title');
console.log('Title disabled:'+title);
//Title disabled: true

app.enable('title');
title = app.disabled('title');
console.log('Title disabled:'+title);
//Title disabled:false

+ Chúng ta lại thực hiện lại câu lệnh node test.js trong cmd nhé.Và kết quả sẽ như sau:

Kiểm tra có disable hay không

Kiểm tra có disable hay không

Tổng kết

Trong bài này mình chỉ giới thiệu 1 số hàm cơ bản trong Express thôi,ngoài ra còn rất nhiều hàm khác mà chúng ta sẽ đề cập tới trong bài tiếp theo.Trong lúc test có gặp khó khăn gì vui lòng để lại comment mình sẽ hỗ trợ.

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL