/ / Php cơ bản / Comment (0)

Hàm và phạm vi biến trong php

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Khái niệm mảng trong PHP và các hàm xử lý mảng . Tiếp theo bài viết hôm này chúng ta sẽ tìm hiểu Tổng quan về Hàm (function) trong PHP
– Như các bạn đã biết Hàm (function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới.
– Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.
– Hàm có thể có nhiều tham số hoặc không có tham số
– Có thể gọi lại và sử dụng hàm nhiều lần

Các hàm dựng sẵn trong php

– Các hàm dựng sẵn trong PHP là các hàm đã được các nhà phát triển PHP cài đặt sẵn, và chúng ta chỉ việc đem ra sử dụng
– Cần phân biệt các hàm này với các hàm do người dùng tự cài đặt. Các hàm do người dùng tự xây dựng chỉ có thể được dùng trong chương trình có chứa hàm đó

Cách khai báo hàm trong php

– Cú pháp:

function function_name($var1,$var2,…)
{
//Lệnhthựcthi

[return giátrị;]

}

– Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái và dấu gạch dưới.

– Ví dụ:

fuction phepnhan($a,$b) {
 $c = $a*$b;
 return $c;
}
$a = 4;$b =5;
$ketqua = phepnhan($a,$b);
echo $ketqua;//tra ve 20

Gọi lại hàm trong php

– PHP cung cấp nhiều hàm cho phép triệu gọi lại file. Như hàm include(“URL đến file”), require(“URL Đến file”).
– Ngoài hai cú pháp trên còn có include_once(), require_once(). Hai hàm này cũng có trách nhiệm gọi lại hàm. Những chúng sẽ chỉ gọi lại duy nhất 1 lần mà thôi.

– Sự khác nhau khi sử dụng hàm require()include():
+ khi file được chèn bằng lệnh require() có lỗi thì trình biên dịch sẽ dừng lại, không dịch nữa và sẽ xuất hiện thông báo lỗi. Còn khi file được chèn bằng lệnh include() có lỗi thì trình biên dịch vẫn tiếp tục dịch cho đến hết, đồng thời cũng xuất hiện warning để mình biết file đó bị lỗi.

Ví dụ:

Tạo 1 file tên là head.php với nội dung:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" /> <!--Thiết lập bảng mã trang web-->
    <title>Học lập trình php online</title>
  </head>
  <body>

Tạo 1 file tên là footer.php với nội dung:

 </body>
</html>

Tạo 1 file tên là index.php với nội dung:

  <?php include('head.php')?>
    <h1>Bài học về Hàm và phạm vi biến trong php tại hocphp.info </h1>
  <?php include('footer.php')?>

Với ví dụ trên chúng ta đang thực hiện việc chèn 2 file head.phpfooter.php vào file index.php.Đây cũng chính là cách mà chúng ta hay thực hiện để ghép các file giao diện lại với nhau khi thiết kế web.

Phạm vi biến,toàn cục và cục bộ

Phạm vi hoạt động của biến là một ngữ cảnh mà trong đó biến được sử dụng.

– Biến cục bộ:

+ Khi biến đó được khai báo trong hàm.

+ Nó chỉ có ý nghĩa đối với hàm đó mà thôi.

Ví dụ:

$x = 1;
function test(){
  echo $x;
}
test();

Vói ví dụ trên nếu các bạn chạy chắc chắn sẽ báo lỗi ngay,vì trong hàm test() nó không hiểu biến $x ở đâu ra.

– Biến toàn cục:

+ Là biến có thể truy cập bất cứ nơi đầu trong chương trình.

Cú pháp:

global $tên_biến; 

Hoặc

$_GLOBAL[‘tên_biến’];

Ví dụ:

$x = 1;
function test(){
  global $x;
  echo $x;
}
test();
//kết quả: 1

Quay lại với ví dụ trên,nếu các bạn không khai báo biến $x là biến toàn cục thì nó không thể sử dụng được trong hàm test(),nhưng khi ta khai báo global $x; thì biến $x đã có thể sử dụng được

 

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL