/ / MongoDB / Comment (0)

Học mongoDB – Create and Alter Collections trong mongoDB

Trong bài trước mình đã hướng dẫn cách thêm dữ liệu (Document) vào 1 collection trong mongoDB .Qua đó chúng ta đã biết thêm nhiều cách để có thể thêm được 1 hoặc nhiều dữ liệu (document) vào 1 collection.Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách Create and Alter Collections trong mongoDB.
– Trước tiên chúng ta sẽ xem lại ảnh so sánh giữa SQL và MongoDB:

so sánh giữa SQL và MongoDB

so sánh giữa SQL và MongoDB

Tạo Collections mới trong MongoDB

Tạo mới Collection

– Trước tiên chúng ta sẽ khởi động mongoDB bằng lệnh mongo, sau đó sử dụng lệnh show dbs để xem danh sách các database mà chúng ta đang có, tiếp đến mình sẽ truy cập vào database shop:

Truy cấp vào CSDL shop

Truy cấp vào CSDL shop


– Chúng ta có 2 cách để có thể thêm mới 1 Collection:
* Cách 1:

db.createCollection("users")

+ Với cách trên chúng ta sẽ tạo ra 1 Collection ‘users’
* Cách 2:
– Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lệnh insert

db.users.insert({
  user_id: "abc123",
  age: 55,
  status: "A"
 })

Tạo mới Collection bằng lệnh insert

Tạo mới Collection bằng lệnh insert


+ Câu lệnh trên nó tương ứng với câu lệnh SQL mà chúng ta vẫn hay sử dụng để tạo 1 table:

CREATE TABLE users (
  id MEDIUMINT NOT NULL
    AUTO_INCREMENT,
  user_id Varchar(30),
  age Number,
  status char(1),
  PRIMARY KEY (id)
)

Tạo INDEX keys Collection

– Để index keys trong Collection ta sử dụng lệnh createIndex,ví dụ:

db.users.createIndex( { user_id: 1 } )

+ Câu lệnh trên nó tương ứng với câu lệnh SQL mà chúng ta vẫn hay sử dụng để index dữ liệu:

CREATE INDEX idx_user_id_asc
ON users(user_id)

Alter và Drop Collection

Alter Collection

– Để thêm field mới cho Collection ta sử dụng lệnh update và từ khóa $set,ví dụ:

db.users.update(
  { },
  { $set: { join_date: new Date() } },
  { multi: true }
)

+ Cấu lệnh trên tương ứng với câu lệnh SQL:

ALTER TABLE users
ADD join_date DATETIME

– Để xóa field của Collection ta sử dụng lệnh update và từ khóa $set,ví dụ:

db.users.update(
  { },
  { $unset: { join_date: "" } },
  { multi: true }
)

+ Cấu lệnh trên tương ứng với câu lệnh SQL:

ALTER TABLE users
DROP COLUMN join_date

Drop Collection

– Để xóa Collection ta sử dụng lệnh drop,ví dụ:

db.users.drop()

+ Cấu lệnh trên tương ứng với câu lệnh SQL:

DROP TABLE users

Tổng kết

– Bài trên chúng ta đã tìm hiểu thêm được 1 số lệnh rất hữu ích cho việc thao tác trên collections trong mongoDB, các bạn hãy thử thực hành nhé.Sang bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh truy vấn lấy dữ liệu mongoDB.

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL