/ / Php cơ bản / Comment (0)

Kiểu dữ liệu trong PHP

Qua bài học về php cơ bản chắc các bạn đã có cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ php rồi phải không,trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kiểu dữ liệu trong php.Các bạn cần nắm được các kiểu dữ liệu để có thể khai báo và sử dụng biến một cách chính xác nhất.

Kiểu dữ liệu trong PHP

– Có 6 kiểu dữ liệu chính trong PHP:

Kiểu dữ liệu dụ tả
Integer1Số nguyên
Double1.234Số thực
String“PHP cơbản”Chuỗi
BooleanTRUE or FALSEGiá trị true or false
ArrayKiểu dữ liệu mảng
OjectKiểu dữ liệu hướng đối tượng (OOP)

+ Bốn kiểu thông thường là : boolean , interger, foating-point number(float) , string
+ Hai kiểu phức tạp là : mảng (arry) và đối tượng là (object),đây là 2 kiểu dữ liệu rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều đặc biệt là kiểu mảng (array),nó có thể lưu được nhiều giá trị khác nhau.Và mình sẽ có bài viết hướng dẫn riêng cho kiểu mảng này

– Kiểu boolean trong PHP:
+ Đây là kiểu đơn giản nhất . Nó có thể là True hay False .Cả hai điều không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
Ví dụ:

<?php
  $a = true;
  $b = TRUE;
  $c = FALSE;
?>

– Số nguyên trong PHP:
+ Là 1 tập hợp bao gồm các sô (….-1,0,1,2, 3….)
+ Kích thước của kiểu dữ liệu này là 32bit
Ví dụ:

<?php
  $a = 123 // Số thập phân
  $b = -123 // số âm
?>

– Số thực trong PHP:
Ví dụ:

<?php
  $a = 123.12
?>

– Chuỗi trong PHP:
+ Chuỗi là một nhóm các ký tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt rong các dấu nháy.
+ Để tạo 1 biến chuỗi, chúng ta phải gán giá rị chuỗi cho 1 biến hợp lệ.
+ Để liên kết 1 chuỗi và 1 biến chúng ta thường sử dụng dấu chấm “.”
Ví dụ:

<?php
  $str = "bài học php cơ bản";
  $str1 = " Tại hocphp.info";
  $str2 = $str.$str1;
  echo $str2;
  //kết quả : bài học php cơ bản
?>

– Để lấy kiểu của biến ta có thể sử dụng hàm : gettype();
– Ví dụ:

<?php
$var = "Bài học php cơ bản tại hocphp.info";
echo gettype($var);
//kết quả là string
?>

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong PHP

– Ví dụ:

<?php
  $x = 12.34 // là kiểu số thực
  $x = (int)$x // chuyển về số nguyên $x = 12
  $x = (double)$x //chuyển về số thực $x = 12.0
  $x = (string)$x //chuyển về chuỗi $x = “12”
?>

+ Chuyển 1 mảng về 1 đối tượng, cú pháp:

<?php
  $array = (array)$obj;
?>

+ Chuyển 1 đối tượng về 1 mảng, cú pháp:

<?php
  $obj = (object)$array
?>

– Sử dụng hàm settype ():
+ Cú pháp:

settype($ten_bien,”Kiểu dữ liệu”);

+ Kiểu dữ liệu là dạng chuỗi “integer”, “double”, “string”, “array”, “object”.

Ví dụ:

<?php
$var = "01234";
echo $var; //kết quả 01234
//chuyển kiểu chuỗi về dạng số nguyên
settype($var, 'integer');
echo $var; //kết quả 1234
?>

 

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL