/ / Php nâng cao / Comment (0)

Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Lập trình hướng đối tượng được ghi tắt là OOP (object-oriented programming). Là một phuơng hướng lập trình tách biệt so với kiểu cổ điển. Sử dụng đối tượng để lập trình nên những chuỗi tuơng tác. OOP giúp cho các lập trình viên có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với cách viết cổ điển.

– Là 1 phương pháp viết mã cho phép các lập trình viên nhóm các action tượng tự nhau vào các class”. Điều này giúp mã lệnh giữ vững được nguyên lý DRY “don’t repeat yourself” (không lặp lại chính nó) và dễ dàng để bảo trì.

Đối Tượng Là Gì ?

Đối tượng là những sự vật, sự việc mà nó có những tính chất, đặc tính, hành động giống nhau và ta gom góp lại thành đối tượng.
Ví dụ:
– Sinh Viên là một đối tượng vì sinh viên có các đặc tính như tên, tuổi, mã sinh viên và những hành động như đi thi, học, … Mỗi sinh viên là một thể hiện của đối tượng Sinh Viên.

CLASS

– Khái niệm: Nghĩa đen là một LỚP. Ý nghĩa theo lập trình là một đối tượng cơ bản chứa tất cả các thuộc tính và phương thức của 1 đối tượng sẽ được tạo từ  Class

– Cú pháp:
Để khai báo một class ta sử dụng từ khóa class, sau đó là tên class

<?php
class MyClass {
  //các phương thức và thuộc tính
}
?>
 • Các biến bên trong class được gọi là property(thuộc tính).
 • Các hàm bên trong class được gọi là method(phương thức).
 • Các thuộc tính có thể được gán giá trị ngay khi khai báo. Đó sẽ được xem là các giá trị mặc định cho chúng.

– Để tạo một đối tượng đại diện cho một class, ta dùng cú pháp:

 $tênđốitượng = new tênclass.

– Để trỏ đến một thuộc tính bên trong class từ một đối tượng, ta dùng cú pháp:

 $tênđốitượng->tênthuộctính

+ Biến $this dùng để ám chỉ đối tượng hiện tại, class mà bạn đang viết code.
– Ví dụ:

 <?php
class Color{
  public $color = “red”; //thuộc tính
  function setColor($cl){ //phương thức
     $this->color = $cl;
  }
}
$test = new Color; //khởi tạo đối tượng Color
echo  $test->color; // truy cập tới thuộc tính $color trong class Color -> trả về red
$test->setColor('blue'); //truy cập tới phương thức setColor trong class Color -> gắn giá trị cho $color
echo $test->color; // trả về blue
?>

Tầm vực của biến trong CLASS

 1. Private: Khắt khe nhất, chỉ trong Class khai báo biến này mới có quyền sử dụng
 2. Protected: Ít khắt khe hơn Private một chút, ở ngoài class không thể truy cập
  được biến này. Tuy nhiên class con (kế thừa từ  class này) thì có thể.
 3. Public: Có thể truy cập từ mọi nơi thông qua câu lệnh $obj -> tên_biến;

– Ví dụ:

<?php class Color{
   public $color1   = “red”; //thuộc tính
   private $color2  = “blue”; //thuộc tính
   protected $color3 = “green”; //thuộc tính
   function test(){ //phương thức
     return $this->color2 . ‘ - ’. $this->color3;
   }
}
$test = new Color;
echo  $test->color1; // trả về red
echo  $test->color2; // Lỗi vì $color2 được định nghĩa private
echo  $test->color3; // Lỗi vì $color3 được định nghĩa protected
echo  $test-> test();// blue - green (private và protected được sử dụng trong class lên không bị lỗi)
?>

Kết thúc bài viết: Qua bài này chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về lập trình hướng đối tượng,cách khai báo 1 class,các phương thức thuộc tính trong class,hiểu thế nào là đối tượng.Sang bài tiếp theo chúng ta sẽ được tìm hiểu sang phần quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng đó chính là các phương thức MAGIC và  tính chất kế thừa trong PHP

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL