/ / Php cơ bản / Comment (0)

Phiên làm việc trong php

Cơ chế quản lý phiên làm việc ghi nhận lại quá trình truy cập của người sử dụng khi họ thăm viếc trang web của bạn lần đầu. Để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống người ta sử dụng sessioncookie.

Tìm hiểu về cookie

 •  Cookie dùng để lưu giá trị nào đó sẽ được truyền từ trình duyệt của người sử dụng lên máy chủ
 •  Cookie được tạo ra bởi website và gởi tới browser, do vậy 2 website khác nhau sẽ có 2 cookie khác nhau gởi tới browser.
 • Ngoài ra, mỗi browser quản lý và lưu trữ cookie theo cách riêng của mình, cho nên 2 browser cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.

1.Thiết lập cookie trong PHP

– Cú pháp:

setcookie("cookie_name",“value", time)
 • cookie_name: là tên mà chúng ta đặt cho phiên làm việc.
 • value: là thông số của tên cookie.
 • time: là thời gian tồn tại của cookie tính theo giây

– Ví dụ:

setcookie("user",”php”,time()+60);

-> Cookie có tên là user được gắn giá trị là php và đặt thời gian tồn tại trong 60 giây kể từ khi chạy hàm trên

2.Sử dụng cookie trong PHP

– Cú pháp:

$_COOKIE[“cookie_name"]

+ cookie_name: là tên mà chúng ta đã cài đặt cho phiên làm việc.
– Ví dụ:

if(isset($_COOKIE['user']))
{
  echo  "Bạn vừa thiết lập cookie: ".
  $_COOKIE['user'];
}else{ 
  echo "Không có cookie nào";
}

3.Hủy cookie trong PHP

– Cú pháp:

setcookie(“cookie_name“);
//hoặc
setcookie(“cookie_name“,””, - time);

– Ví dụ:

setcookie(“user”); 
//hoặc
setcookie(“user “,””, time() - 60); 

Tìm hiểu về session

+ Session cũng gần giống với cookie, nó dùng để lưu lại giá trị mà bạn cần

+ Dữ liệu này chỉ được lưu cho đến khi bạn tắt trình duyệt

1.Thiết lập session trong PHP

– Hàm khởi động session:

session_start();

Chú ý: đây là điều bắt buộc và phải đặt,lệnh này ở trên cùng tất cả các dòng lệnh khác

– Cú pháp:

$_SESSION['session_name'] = 'giá trị';

– Ví dụ:

$_SESSION[‘user'] = ‘php’;

2.Sử dụng session trong PHP

– Muôn sử dụng session trước tiên chúng ta cũng cần chạy hàm khời tạo session

session_start();

– Cú pháp:

$session = $_SESSION['session_name'];

Trong đó session_name chính là tên session đã khởi tạo
– Ví dụ:

if(isset($_SESSION[‘user’]))
{
 echo  $_SESSION[‘user’];
}else{
  echo “”Không tồn tại session này;
}

3.Xóa session trong PHP

– Hủy bỏ 1 biến ta sử dụng theo cú pháp:

unset($_SESSION['session_name']);

+ ví dụ trên đang thực hiện  xóa session có tên là session_name
– Hủy bỏ tất cả session ta sử dụng:

session_destroy();

Kết thúc bài viết: qua bài này các bạn đã có cái nhìn tổng quan về phiên làm việc trong php,cũng như biết các sử dụng session và cookie trong php,và ứng dụng thực tế cho việc sử dụng session và cookie là rất lớn,dựa vào đó các bạn có thể làm được các chức năng như thành viên đăng nhập hoặc ứng dụng giỏ hàng trong trang bán sản phẩm.

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL