/ / Lập trình ios / Comment (0)

Strings and Characters – Chuỗi và kí tự trong lập trình Swift

Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách khai báo cũng như sử dụng biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình swift,đó là những kiến thức rất cơ bản nhưng lại rất quan trọng để bắt đầu với ngôn ngữ này.Trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn các cách xử lý và làm việc với chuỗi trong ngôn ngữ lập trình này.Đối với những bạn đã từng nghiên cứu 1 ngôn ngữ lập trình nào đó thì kiểu dữ liệu chuỗi đã quá quen thuộc rồi phải không nào.Cũng như vậy trong Swift có kiểu dữ liệu String cho nhiều ký tự và Character cho kí tự đơn

Strings and Characters – Chuỗi và kí tự trong lập trình Swift

Khai báo biến chuỗi trong lập trình Swift (String)

– Để khai báo chuỗi chúng ta cũng khai báo biến như bình thường và gắn kiểu dữ liệu cho biến là dạng chuỗi,ví dụ:

var str: String = "Học swift cơ bản tại hocphp.info"

+ Ở ví dụ trên mình đang khai báo 1 biến str có kiểu dữ liệu là String ,đây là dạng khai báo biến đầy đủ,ngoài ra chúng ta cũng có thể khai báo biến mà không cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng giá trị của biến đó là dạng String ,ví dụ:

var str = "Học swift cơ bản tại hocphp.info"

+ Ở ví dụ trên mặc dù mình không khai báo kiểu dữ liệu cho biến str nhưng trình biên dịch vẫn hiểu và mặc định gắn kiểu dữ liệu dạng String cho biến này.

Khai báo ký tự trong lập trình Swift (Character)

– Cũng giống như việc khai báo chuỗi,việc khai báo kiểu dữ liệu dạng Character rất đơn giản,ví dụ:

var a = "a"
let b = "b"

– Swift là ngôn ngữ lập trình xử lý chuỗi rất tuyệt vời,thực chất chuỗi là tập hợp từ nhiều ký tự lên việc truy xuất lấy từng ký tự trong chuỗi cũng rất đơn giản,ví dụ:

var str = "Học swift cơ bản tại hocphp.info"
for character in str {
   println(character)
}

Với ví dụ trên chúng ta đã có thể duyệt qua từng ký tự trong chuỗi và in ký tự đó ra.Hàm println để in ký tự đó ra, vòng lặp for mình sẽ nói chi tiết hơn cho bài học sau.

Xử lý chuỗi trong lập trình Swift

Nối chuỗi

– Để nối các chuỗi trong lập trình Swift chúng ta chỉ việc dùng dấu +,nó cũng giống với việc nối chuỗi trong ngôn ngữ lập trình javascript,ví dụ:

var str1 = "Học swift cơ bản"
var str2 = " tại hocphp.info"
var str = str1 + str2 
println(str)
//kết quả là: Học swift cơ bản tại hocphp.info

Hoặc các bạn cũng có thể nối chuỗi bằng cách viết tắt như sau:

var str = "Học swift cơ bản"
str += " tại hocphp.info"
println(str)
//kết quả là: Học swift cơ bản tại hocphp.info

Chú ý: các bạn không thể nối 1 chuỗi và 1 biến dạng số với nhau,mà chỉ có thể nối 2 chuỗi,ví dụ:

var s: String = "Đây là số "
var a: Int = 1
var str = s + a
println(str)

+ Cấu lệnh trên sẽ lỗi vì chúng ta không thể nối chuỗi và số với nhau,trong trường hợp này chúng ta sẽ làm như sau chuỗi biến a về chuỗi trước khi nối:

var s: String = "Đây là số "
var a: Int = 1
var str = s + String(a)
println(str)
//Và kết quả sẽ là "đây là số 1"

Chèn biến vào chuỗi

– Trong nhiều trường hợp các bạn muốn chèn biến nào đó vào 1 chuỗi,cũng như ví dụ trên chúng ta có thể sử dụng dấu + để làm việc đó,hoặc các bạn có thể chèn biến vào chuỗi bằng cách cho biến đó vào "\(tên biến)" ,ví dụ:

let x = 2, y = 5
let result = "\(x) cộng \(y) bằng \(x + y)"
println(result)
//Kết quả sẽ là: "2 cộng 5 bằng 7"

Với ví dụ trên chúng ta đã chèn trực tiếp biến kiểu số nguyên vào chuỗi mà không cân ép kiểu nữa.

Các thao tác thường dùng với chuỗi

– Tạo chuỗi rỗng,sử dụng “” hoặc hàm String(),ví dụ:

var str = ""
//Hoặc
var str = String() 

– Kiểm tra chuỗi rỗng hay không,sử dụng hàm isEmpty(),ví dụ:

if str.isEmpty {
    println("Chuoi nay rong")
}

– Đếm độ dài của chuỗi,sử dụng hàm count(),hàm này sẽ tính cả khoảng trắng,ví dụ:

var str = "Hoc Swift"
count(str)
//và kết quả là: 9

– Để so sánh 2 chuỗi ta sử dụng toán tử ==,ví dụ:

var str1 = "Hoc swift co ban"
var str2 = "Hoc swift co ban"
if str1 == str2 {
    println("hai chuoi giong nhau")
}

– Để ép kiểu số về chuỗi ta sử dụng hàm String(số),ví dụ:

var a = 1
var str = String(a)

– Để ép kiểu chuỗi về số ta sử dụng hàm Chuỗi.toInt(),ví dụ:

var str = "1"
var a = str.toInt()

Tổng kết: Trong bài này mình đã giới thiệu cho các bạn các cách xử lý và làm việc với chuỗi trong lập trình Swift,sang bài sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khai báo và sử dụng Collection Types – Mảng (array) và Từ điển (dictionary) trong Swift.Chúc các bạn thành công.

Tags:
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL