/ / Codeigniter / Comment (0)

Tạo file Zip bằng thư viện Zip Encoding trong CodeIgniter

Zip Encoding là lớp cho phép bạn tạo các file lưu trữ Zip. Lưu trữ có thể được tải về máy tính để bàn của bạn hoặc lưu vào một thư mục.Sẽ rất thuận tiện và có ích cho những bạn có ý định làm website upload hoặc những tính năng cần tới nó.Nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thư viện này nhé

Zip Encoding trong CodeIgniter

Zip Encoding trong CodeIgniter

Tạo file Zip bằng thư viện Zip Encoding trong CodeIgniter

Các phương thức trong thư viện Zip Encoding

– Trước tiên để sử dụng thư viện này chúng ta cần load nó ra trước:

$this->load->library('zip');

Để sử dụng được các phương thức trong lớp này chúng ta sẽ thực hiện qua đối tượng $this->zip

Thêm dữ liệu vào file Zip

– Cú pháp:

add_data($filepath, $data = NULL)
  1. $filepath (mixed) – Đường dẫn file
  2. $data – Nội dung sẽ ghi vào file

– Ví dụ:

$name = 'data.txt';
$data = 'Du lieu trong file zip';
$this->zip->add_data($name, $data);

Hoặc

add_data($data_array)

$data_array – Mảng dữ liệu,trong đó thì key của mảng sẽ là đường dẫn tới file,value sẽ là nội dung ghi vào file
– Ví dụ:

$data = array(
        'data1.txt' => 'Du lieu trong file zip ',
        'data2.txt' => 'Du lieu khac'
);
$this->zip->add_data($data);

Nén và tải file đã tồn tại

– Cú pháp:

read_file($path)

$path : Đường dẫ tới file, nếu thành công trả về TRUE ngược lại trả về FALSE

download($filename)

$filename : Tên file muốn thay đổi

– Ví dụ:

$path = 'product.jpg';
$this->zip->read_file($path);
$this->zip->download('my_product.zip');


22/05/2015
Written by nobitacnt

Trong bài viết không tránh khỏi những câu từ chưa chính xác,mong nhận được sự góp ý để website hoàn thiện hơn.Nếu thấy bài viết có ích với bạn hãy like và share để ủng hộ nhé :D.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL