/ / Php cơ bản / Comment (0)

Thao tác trên Form, POST và GET trong php

Form là thành phần vô cùng quan trọng trong một trang web. Nó giúp tương tác giữa người sử dụng với cơ sở dữ liệu,gửi dữ liệu lên server. Trong PHP có hỗ trợ những phương thức làm việc với form. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì một form phải có các quy định chung về form.Các bạn có thể xem lại các thẻ trong form ở bài trước.

Các thành phần của Form

<form action='' name='' method=''>
// các thẻ trong form
</form>

Các thuộc tính trong form:

 1. Name: tên của form
 2. Action: Đường dẫn tới nơi xử lý DL
 3. Method: Phương thức truyền ,bao gồm POST hoặc GET

– Ví dụ:

    <form name='register' action='register.php' method='POST'>
       Tên đăng nhập: <input type="text" name="username">
       <br>
       Mật khẩu: <input type="text" name="password">
       <br>
       Giới tính:
       <!-- thẻ radio cho phép lựa chọn 1 giá trị -->
       <input type="radio" name="sex" value="male"> Male
       <input type="radio" name="sex" value="female"> Female <br />
       Năm sinh:
       <!-- Thẻ select cho phép lựa chọn giá trị trong 1 danh sach-->
       <select name='year'>
          <option value='1990'>Sinh năm 1990</option>
          <option value='1991'>Sinh năm 1991</option>
          <option value='1992'>Sinh năm 1992</option>
       </select>
       <br />
       Sở thích:
       <!-- thẻ checkbox cho phép lựa chọn nhiều giá trị -->
       <input type="checkbox" name="sothich" value="Chơi game"> Chơi game
       <input type="checkbox" name="sothich" value="Nghe nhạc"> Nghe nhạc
       <input type="checkbox" name="sothich" value="Code"> Code
       <br />
       <input type="submit" value="Đăng ký">
    </form>

– Đoạn mã trên sẽ hiển thị trên trình duyệt như sau:

Thẻ form trong html

Thẻ form trong html

– Các bạn thấy trong thẻ form có thuộc tính action=’register.php’ đây chính là link xử lý dữ liệu trên server.Còn method=’POST’ đây chính là phương thức gửi dữ liệu có giá trị là POST hoặc GET.

Các phương thức POST và GET

a.Phương thức POST

– Phương thức này lấy dữ liệu trong form và gửi chúng lên server dưới dạng ẩn.

– Lấy dữ liệu của phương thức POST ta sử dụng $_POST[‘giátrị’]

$_POST: chứa mảng dữ liệu truyền bằng method POST

Ví dụ: Với form đăng ký thành viên phía trên chúng ta thấy có thẻ <input name=”username” /> ,vậy chúng ta sẽ lấy giá trị người dùng nhập vào thẻ đó thông phương thức POST như sau:

$username = $_POST['username']; //lấy giá trị tên đăng nhập

b.Phương thức GET

– Phương thức này cũng được dùng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của phương thức GET sẽ gởi dữ liệu lên server thông qua url (query string).Thường dữ liệu gửi lên từ form là theo phương thức POST (trừ những form tìm kiếm dữ liệu thì sử dụng phương thức GET).

– Lấy dữ liệu củap hương thức GET ta sử dụng $_GET[‘giátrị’]

$_GET: chứa mảng dữ liệu truyền bằng method GET

Ví dụ ta có đường link:

http://hocphp.info/product.php?id=1&action=view

Với những link dạng thế này,bắt đầu có dấu “?” và đăng sau có thể có thêm các dấu “&” như vậy là link dạng này đang truyền dữ liệu theo phương GET,và các biến gửi lên nằm ngay đằng sau dấu “?” hoặc “&”.Các bạn thấy trên link chúng ta gửi lên 1 biến theo phương thức GET đó là biến id và biến action,và giờ chúng ta sẽ lấy giá trị của 2 biến này như sau:

$id = $_GET[‘id’];
echo $id; //kếtquả = 1
$action = $_GET[‘action’];
echo $action; //kếtquả = view

Nhận xét
Phương thức GET: Dữ liệu được truyền trực tiếp lên qua URL.Trường hợp URL được lưu thì dữ liệu vẫn có thể được sử dụng lại được.
– Kích thước của 1 url là giới hạn cho nên không thể gởi nhiều dữ liệu lên server với GET
Phương thức POST: Dữ liệu được truyền đi không qua URL.Thông tin truyền đi được bảo mật hơn
REQUEST: Bao gồm cả GETPOST.

Tổng kết: Qua bài này mình đã giới thiệu cho các bạn các thuộc tính cơ bản trong form,các phương thức gửi nhận dữ liệu POST và GET.Sang bài sau chúng ta sẽ thực hành sang chức năng upload file trong php

Bài tập:
1. Tạo form đăng ký thành viên như trên
2. Sử dụng phương thức POST để lấy toàn bộ dữ liệu trong FORM,kiểm tra các trường dữ liệu không được bỏ trống

Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL