/ / Javascript & Jquery / Comment (0)

Tổng quan về javascript

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

Đặc tính của javascript:

• Đơn giản.
• Động (Dynamic).
• Hướng đối tượng (Object Oriented).

Javascript sử dụng làm ?

– JavaScript được sử dụng nhằm bổ sung sự tương tác cho các trang HTML.

– Sử dụng Javascript có thể giúp website tương tác với người dùng 1 cách uyển chuyển hơn.

– Xác nhận dữ liệu người dùng nhập vào trước khi nó được chuyển đến server.

Đối tượng trong Javascript

– Javascript là 1 ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Vì thế nó sẽ bao gồm các đối tượng (Object) được định nghĩa sẵn

Vídụ:

+ document: Là đối tượng được sử dụng nhiều nhất,nó cung cấp cácp hương thức làm việc với các phần tử html

+ window: Cung cấp các phương thức làm việc với cửa sổ trình duyệt

+ location: Làm việc với thuộc tính link (url)

+ history: cung cấp các thông tin và lịch sử của trình duyệt

Nguyên tắc lập trình Javascript

+ Lệnh Javascript phân biệt chữ in hoa và chữ thường

+ Mỗi câu lệnh Javascript đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy “;”

+ Các điều kiện phải được khai báo trong cặp dấu ngoặc đơn ().

+ Khi sử dụng lệnh điều khiển, nếu sử dụng nhiều hơn 1 lệnh, bạn phải sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn {}

+ Javascript sử dụng dấu chấm “.” để tham chiếu đến 1 phương thức hay thuộc tính của đối tượng

Khai báo trong Javascript

– Trong HTML thì mã javascript được viết trong cặp thẻ <sript></script>

Ví dụ:

<script type=”text/javascript” >
// Code javascript
</script>

– Có 2 cách chèn Javascriptvào HTML:

+ Cách 1: Nhúng trự ctiếp đoạn mã javascript vào trong html

+ Cách 2: Lưu mã javascript vào 1 file với phần mở rộng là *.js và gọi tới file đó thông qua cặp thẻ <script>

Ví dụ:

<script src=“script.js"></script>

Chú thích trong Javascript

– Chú thích trong javascript khá giống với trong css

Cú pháp:

<script type="text/javascript" >
/* chú thích trên 1 dòng*/

/* chú thích trên nhiều dòng
* chú thích 1
* chú thích 2
*/
</script>

Javascript DOM HTML

– DOM là tên gọi tắt của (Document Object Model – tạm dịch Mô hình Đối tượng Tài liệu), là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dịch (scripting language) như Javascript, PHP

– Công cụ hỗ trợ: Firebug Ads-on,đây là công cụ mà mình vẫn hay sử dụng để xem các phần tử html 1 cách dễ dàng nhất

Truy xuất trực tiếp:

Có 3 phương thức để bạn truy xuất trực tiếp được hỗ trợ ở mọi trình duyệt:
Cách 1: Truy xuất theo thuộc tính ID của phần tử,ví dụ truy xuất tới phần tử có id là test:

<script type="text/javascript" >
document.getElementById(‘test’);
</script>

Cách 2: Truy xuất theo tên của thẻ html,ví dụ truy xuất tới các thẻ <input>:

<script type="text/javascript" >
document.getElementsByTagName(‘input’);
</script>

Cách 3: Truy xuất theo thuộc tính name của phần tử,ví dụ truy xuất tới phần tử có nameage:

<script type="text/javascript" >
document.getElementsByName(‘age’);
</script>

Html DOM Event

– Các sự kiên liên quan tới con chuột :

+ onlick , onmouseover, onmouseout…

– Các sự kiện liên quan tới bàn phím:

+ onkeydown , onkeypress, onkeyup…

– Các sự kiện liên quan tới trình duyệt:

+ onload, onscroll…

– Các sự kiện liên quan tới form và các thẻ trong form

+ onblur, onchange, onfocus, onsubmit…

Ví dụ:

<script type="text/javascript" >
function myFunction(){
alert('Bài học tổng quan về javascript');
}
</script>
<button onclick="myFunction()">Submit</button>

Kết thúc bài viết:Qua bài này mình đã giới thiệu tổng quan về Javascript,các bạn đã có cái nhìn khái quát về Javascript sang bài sau mình sẽ hướng dẫn về các hàm,toán tử, câu điều kiện, vòng lặp…trong javascript

Tags:
Written by Nguyễn Tuấn Vũ

Hocphp.info là website chia sẻ kiến thức lập trình đặt biệt tập trong vào lập trình web. Hi vọng mọi người cùng nhau phát triển và chia sẽ nhiều hơn nữa, ngoài ra mình cũng cố gắng chia sẽ các seri về web cũng như các ngôn ngữ khác chất nhất có thể. có gì thiếu sót hi vọng mọi người bỏ qua.

Bài viết chùng chuyên mục

Gửi bình luận

Giới thiệu

Mình tạo ra blog này với mong muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thiết kế website. Website đang trong quá trình phát triển chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn để làm cho website ngày càng hoàn thiên.

DMCA.com Protection Status
Liên hệ
Theo dõi qua Email

Tổng hợp các bài viết về

Hoc php - CodeIgniter Framework - Laravel Framework - PHP va MYSQL